آرشیو تیر ماه 1401

سرعت در عصر جديد حرف اول را ميزند

خريد مبل تختخواب شو

۱ بازديد

خريد مبل تختخواب شو ايده اي اقتصادي يا خريدي تجملي!؟

وسايل چند كاره و چند منظوره هميشه در اوليت خريد و سبد كالاي خانواده ها بودند چرا كه با يكبار هزينه شما دو تا سه وسيله را همزمان باهم خريداري كرده ايد. اين موضوع نه تنها صرفه اقتصادي براي ما دارد بلكه به جهت كوچك شدن خانه ها و كمبود فضا هم براي ما به صرفه است. با كوچك شدن خانه ها و كمبود فضا نياز به فضاي ذخيره سازي وسايل بيشتر شده و همينطور فضاي محدودي براي قرار دادن وسايل متعدد است در اين بين مبل تخت خواب شو ميتواند يك گزينه عالي و فرشته نجات براي ما باشد.

نرم‌افزار بازاريابي اوج

۰ بازديد

بازاريابي… كلمه‌اي كه بار سنگيني به دوش مي‌كشد. بازاريابي قلق خاصي دارد، به همين خاطر است كه تيم بازاريابي تا اين اندازه براي سازمان‌ها مهم و لازم هستند. مهم‌ترين چيز در بازاريابي پيدا كردن قلق كار و خرج كردن خلاقيت است. اما اگر تيم بازاريابي سرگرم دسته‌بندي مشتري‌ها يا تهيه گزارش باشند، چقدر براي خلاقيت و ايده فضا مي‌ماند؟!

ويژگي‌هاي نرم‌افزار بازاريابي اوج

دسته‌بندي مخاطبان هدف بر اساس پارمترهاي مختلف (ليست بازاريابي)

طراحي و اجراي كمپين بازاريابي براي ليست‌هاي بازاريابي مختلف

ارتباط كمپين‌ها با مخاطبان از طريق كانال‌هاي مختلف (SMS، پيام صوتي، ايميل، نامه و…)

دريافت بازخوردهاي (فيدبك‌هاي) مخاطبين از كانال‌هاي مختلف در هر كمپين و تبديل آن‌ها به سرنخ فروش

افزايش كيفيت سرنخ‌ها و افزايش نرخ تبديل آن‌ها به مشتري

گزارش‌گيري آسان از ميزان بودجه، هزينه‌هاي صورت‌گرفته، انتظارات فروش و فروش واقعي براي هر كمپين

گزارش مقايسه كمپين‌ها بر اساس نوع، بازه تاريخي، تعداد سرنخ‌هاي توليدشده و ميزان درآمد