آژانس

سرعت در عصر جديد حرف اول را ميزند

safar

۱ بازديد

بسياري از افراد ممكن است هنگامي كه نام تايلد را مي‌شنوند به ياد تفريح هاي ساحلي آن در شهرهاي معروف چون پوكت و پاتايا و شهرهاي نظير آن مي‌افتند

اما نبايد فراموش كرد كه زيبايي‌هاي تايلند تنها به بخش ساحلي آن و شهرهاي سرشناس آن چون بانكوك و پاتايا و ... ختم نمي‌شود.

تايلند شمالي يكي از ارزان‌ترين مقاصد سفر براي افراديست كه قصد دارند سفر مقرون به صرفه داشته باشند

منبع : طاهاگشت 

safar

۲ بازديد

بسياري از افراد ممكن است هنگامي كه نام تايلد را مي‌شنوند به ياد تفريح هاي ساحلي آن در شهرهاي معروف چون پوكت و پاتايا و شهرهاي نظير آن مي‌افتند

اما نبايد فراموش كرد كه زيبايي‌هاي تايلند تنها به بخش ساحلي آن و شهرهاي سرشناس آن چون بانكوك و پاتايا و ... ختم نمي‌شود.

تايلند شمالي يكي از ارزان‌ترين مقاصد سفر براي افراديست كه قصد دارند سفر مقرون به صرفه داشته باشند

منبع : طاهاگشت